Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Η προπόνηση τεχνικής βασίζεται στις θεωρίες της κινητικής μάθησης που αφορούν την ανάπτυξη της γενικής συναρμογής, της εκλεπυσμένης συναρμογής και της σταθεροποίησης των κινήσεων.

Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μαθησιακής φάσης, είναι η διαρκής ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της εξωτερικής επανατροφοδότησης.

Η συμπεριφορά των ασκουμένων είναι εν μέρει δεικτικη (λήψη πληροφοριών) και εν μέρει παραγωγική (άσκηση). Η σημαντικότερη αποστολή των προπονητών είναι η διαρκής καθοδήγηση των δραστηριοτήτων των αθλητών τους. Παρακολουθούν την εκτέλεση των κινήσεων των αθλητών τους, τις αξιολογούν, κάνουν νέες κινητικές υποδείξεις, καθορίζουν καινούργιους στόχους, βοηθούν, κατασκευάζουν βοηθήματα, ξανακάνουν καινούργια επίδειξη.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η επίδειξη:

1) να ανταποκρίνεται στην αναμενόμενη κινητική συμπεριφορά
2) να διεξάγεται πολλές φορές
3) να επεκτείνεται χρονικά συνειδητά, ετσι ώστε να περιορίζεται η μεγάλη πυκνότητα πληροφοριών και
4) οι σημαντικότερες φάσεις της κίνησης να επαναλαμβάνονται πάρα πολλές φορές.

Η επίδειξη, σε συνδυασμό με την περιγραφή της κίνησης αποτελεί μια οπτικοακουστική πληροφορία.

Η κινητικές υποδείξεις θα πρέπει να είναι σύντομες και να περιγράφουν με λίγες και ακριβείς έννοιες την αναμενόμενη κινητική συμπεριφορά του ασκούμενου, ενώ δεν πρέπει να περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες.

Αφού ανπτυχθεί η δομή της κίνησης, αρχίζει η διαδικασία "συνειδητής μάθησης"
Εδώ οι λεκτικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερη έκταση.

Απο την διαδικασία της "συνειδητής μάθησης" δέν θα πρέπει να λείπουν δύο βασικά λειτουργικά μέτρα: η παρατήρηση και ο διαλογισμός.

Κατά την παρατήρηση: η προσοχή του ασκούμενου στρέφεται σε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κινητικής συμπεριφοράς άλλων ατόμων ή του ίδιου και συνδυάζεται με διαλογισμό.

Ο διαλογισμός: είναι η στροφή της προσοχής προς τα "μέσα", μια στροφή στα εσωτερικά βιώματα, συλλογισμός και σκέψη για τις διεξαγόμενες ενέργειες.
Ο διαλογισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την μάθηση και δομεί τη συνείδηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: