Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Επιπτώσεις της κατανάλωσης οινοπνεύματος στην υγεία.
Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών αποτελεί σχεδόν αναπόσπαστο μέρος της διασκέδασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι άνθρωποι πίνουν συνήθως για κοινωνικούς λόγους, αλλά το πότε και το πόσο πίνουν μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία τους και στην υγεία άλλων. Παρότι πολλά απο τα επακόλουθα είναι αρνητικά για την υγεία, οισμένα μπορεί να είναι και θετικά.

ΑΡΝΗΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το οινόπνευμα επηρεάζει όλα τα κύτταρα του σώματος και αυτό έχει σημαντικές επιπλοκές για την υγεία.

Το οινόπνευμα έχει άμεσα τοξικά επακόλουθα στα εντερικά τοιχώματα.
Τα άτομα που πίνουν οινοπνευματώδη ποτά παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα φαρυγγικού και οισοφαγικού καρκίνου, κάτι που μπορεί να σχετίζεται με τις άμεσες επιπτώσεις του οινοπνεύματος, καθώς έρχεται σε άμεση επαφή με αυτούς τους ιστούς.
Ο συνδιασμός οινοπνεύματος με συγκεκριμένα φάρμακα όπως ασπιρίνι ή με αντιφλεγμονώδεις παράγοντες μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερική αιμοραγία.

Η κατανάλωση του αλκοόλ έχει διεγερτικό αποτέλεσμα γιατί απελευθερώνει ορισμένους απο τους φυσιολογικούς ανασταλτικούς μηχανησμούς στον εγκέφαλο.

Ιεραρχικά: ορισμένες λειτουργίες που επηρεάζονται απο το αλκοόλ.

Σκέψη και λογική- ΚΡΙΣΗ
Αντιληπτικές, μηχανικές αντιδράσεις- ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Μερικός λεπτός μηχανικός συντονισμός- ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
Ολικός μηχανικός συντονισμός- ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ
Οπτικές διεργασίες- ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ
Ετοιμότητα- ΥΠΝΟΣ, ΚΩΜΑ
Αναπνευστικός έλεγχος- ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΘΑΝΑΤΟΣ

Αν θέλετε να αποφύγετε τις συνέπειες στον εγκέφαλο, η απλούσττερη προσέγγιση είναι η αποχή.
Η χρήση οινοπνεύματος σχετίζεται με επιθετικές τάσεις.
Ακόμα το αλκοόλ σχετίζεται με σεξουαλική κακοποίηση, ανθρωποκτονίες και αυτοκτονίες.

Οι περισσότερες απο αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις σχετίζονται με την υπερβολική πρόσληψη οινοπνεύματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα που καταναλώνεται, τόσο πιο σοβαρά είναι τα προβλήματα.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Απο την θετική πλευρά τώρα...
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν οτι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με μικρότερη θνησιμότητα, κυρίως λόγω της μείωσης της στεφανιαίας νόσου στους άνδρες, αλλα υπάρχουν και ευεργετικές επιδράσεις για τις γυναίκες.

Μικρή ποσότητα αλκοόλ επιφέρει χαλάρωση, κάτι που μειώνει το συναισθηματικό στρές, (παράγοντας κινδύνου που σχετίζεται με την στεφανιαία νόσο).

Το αλκοόλ επιφέρει αύξηση των επιπέδων της "καλής" χοληστερόλης, αυτής που περιέχεται στις λιποπρωτεϊνες υψηλής πυκνότητας.

Ακόμα...

Το αλκοόλ μειώνει την συσσώρευση αιμοπεταλίων (δυνατότητα δημιουργίας θρόμβου) αυξάνοντας τη δραστηριότητα ενός θρομβο-λυτικού ενζύμου στο αίμα.

Το οινόπνευμα μπορεί επίσης να αυξήσει την ευαισθησία των ιστών στην ινσουλίνη, μειώνοντας πιθανότατα το ρόλο που παίζουν τα επίπεδα ινσουλίνης στην αύξηση της πίεσης του αίματος και των τριακυλογλυκερολών, πιθανοί παράγοντες κινδύνου για την στεφανιαία νόσο.

Εξαιτίας του κινδύνου κατάχρησης και εξάρτησης, σινηστάται η αποχή απο το αλκοόλ ή η συνετή κατανάλωση.

"Παρά το γεγονός: οτι υπάρχουν ορισμένα (ΠΙΘΑΝΑ ΟΦΕΛΗ) για την υγεία που σχετίζονται με την μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, αυτά τα (ΠΙΘΑΝΑ οΟΦΕΛΗ) δέν αποτελούν επαρκή αιτιολογία για να αρχίσει κανείς την κατανάλωση οινοπνεύματος αν μέχρι τώρα απέχει".

Δεν υπάρχουν σχόλια: