Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Κατηγορίες βάρους αθλητών - αθλητριών

Οι κατηγορίες βάρους για τις ηλικίες των ανδρών εφήβων και παίδων είναι :

Οι κατηγορίες βάρους για τις ηλικίες των ανδρών είναι :
50-55 kg , 60kg , 66kg , 74kg , 84kg , 96kg και 96-120kg
Οι κατηγορίες βάρους για τις ηλικίες εφήβων είναι :
46-50kg , 55kg , 60kg , 66kg , 74kg , 84kg , 96kg , 96-120kg
Οι κατηγορίες βάρους για τις ηλικίες των παίδων είναι :
39-42kg , 46kg , 50kg , 54kg , 58kg , 63kg , 69kg , 76kg , 85kg , 85-100kg


Οι κατηγορίες βάρους για τις ηλικίες των γυναικών είναι :
44-48kg , 51kg , 55kg , 59kg , 63kg , 67kg , 67-72kg
Οι κατηγορίες βάρους στις ηλικίες των νεανίδων είναι :
40-44kg , 48kg , 51kg , 55kg , 59kg , 63kg , 67kg , 67-72kg
Οι κατηγορίες βάρους στις ηλικίες των κορασίδων είναι :
36-38kg , 40kg , 43kg , 46kg , 49kg , 52kg , 56kg , 60kg , 65kg , 65-70kg


Δεν υπάρχουν σχόλια: